UNIVERZÁL, Výrobné družstvo nevidiacich LevočaUNIVERZÁL, Výrobné družstvo nevidiacich Levoča
Železničný riadok 2872
054 01 Levoča

0902 787 511
univerzallevoca@univerzallevoca.sk
www.univerzallevoca.sk

Výrobné družstvo sa zaoberá výrobou a službami, ktoré sú vykonávané pracovníkmi so zdravotným postihnutím v chránenej dielni.
Jedná sa prevažne o pracovníkov so zrakovým postihnutím.

Činnosť chránenej dielne:

  • Výroba obálok z papiera rôznych typov a veľkostí
  • Kooperačno-montážne práce - spájanie a skladanie rôznych komponentov do jedného celku
Chránená dielna

Ponúkame firmám možnosť plnenia zamestnávania ZP občanov formou náhradného plnenia zadaním zákazky v našej chránenej dielni.
Pomôžete 2x, sebe a osobám so zdravotným postihnutím.